چندين نكته براي افزايش تعداد بيننده هاي وب سايت

مقدمه

امروزه
وب سایت
ها به عنوان مزيت كليدي اكثر كسب وكارها تلقي شده و سعي مديران بر اين است تا بتوانند با استفاده از اين ابزار مدرن خدمات بيشتر و بهتري را به مشتريان خود ارايه دهند . بسياري از افراد جامعه به خصوص جوامع پيشرفته ميزان استقبال مردم از يك
وب سایت
اينترنتي را نشانه توانمندي آن شركت دانسته و سعي بر آن دارند تا با توجه به حجم بالاي
وب سایت
هاي موجود در فضاي سايبر بهترين انتخاب ها را بر اساس بيشترين توانمندي ارايه شده در سايت ها داشته باشند . از اين رو داشتن يك سايت قدرتمند و همچنين هم سو و هم جهت با نيازهاي مردم از ضروريات بقا در اين عصر پر رقابت مي باشد . در اين مقاله ما قذ داريم تا نكاتي كه موجب اقبال مردم از يك سايت بر اساس استانداردهاي موجود در اين حوزه شده را عنوان كنيم .

مزيت وب نسبت به رسانه هاي سنتي
در ابتداي طراحي سايت فقط ارايه مطالب بود و نوع ارايه آن به هيچ وجه اهميت نداشت . اما ورود سايت هاي وب به محيط هاي تجاري نوع ارايه مطلب تر از مطالب شد . مزيت صفحات وب نسبت به رسانه هاي سنتي مانند روزنامه ها ، راديو و … اين است كه :
سرعت ارايه اطلاعات بالا است و شما مي توانيد در سريع ترين زمان اطلاعات جديد را به دست آوريد . جزييات  بيشتري در مورد بحث در اختيار بينندگان قرار مي دهد . زمان ارايه اطلاعات و صحت اطلاعات در وب بهتر از رسانه هاي سنتي ست .

تفاوت طبيعت وب و رسانه هاي سنتي
تفاوت ساختري وب در اين است كه وب طبيعت غير خطي دارد اما  رسانه هاي سنتي طبيعت خطي دارند . به همين دليل مطلبي را كه بخواهيم در صفحات وب پيدا كنيم به راحتي و بدون گذشتن از مراحل مختلف مي توانيم به دست آوريم اما مطلبي كه در رسانه هاي سنتي ارايه مي شود بايد به طور كامل به ترتيب مراحل خاص به آن رسيد . طراحان وب بايد به اين موضوع توجه كنند و ساختار وب را به صورت غير خطي طراحي كنند .

حقايق طراحي يك سايت

اغلب كاربران Monitor هاي 15 اينچ دارند .(800×600)
اغلب كاربران با خطوط (Dial-up) به اينترنت وصل مي شوند .(سرعت 6/33)
اغلب آن ها (Browser)هاي نسخه 4 يا بالاتر دارند .
تعداد كمي از كاربران زماني را صرف به روز رساني (Browser) و نصب  ) Plug in ( مي كنند .

دلايل كاهش علاقه به update) به روز رساني (

كاهش مزايايupgrade   ها
بي تناسب بودن افزايش حجم   upgrade ها  با افزايش سرعت انتقال
افزايش نسبت كاربران غير تكنيكي به كاربران تكنيكي
ترس از آلوده شدن سيستم

personalization ‹ شخصي كردن صفحه ها ) كليد موفقيت (
درصورتي كه صفحات وب براي افراد مختلف و با سليقه هاي متفاوت به صورت شخصي طراحي شود بينندگان با رغبت بيشتري به سراغ آن سايت مي روند . سايت هايي كه از اين تكنيك استفاده مي كنند مي توانند براي بينندگان وب جذاب باشند . زيرا هر آنچه مي خواهند سايت وب در اختيارشان مي گذارد .
عوامل موفقيت سايت
سه فاكتور اساسي مي تواند مقدار موفق بودن يك سايت را مشخص كند ،
تعداد بينندگان
فاصله زماني بازگشت كاربران به سايت
زماني را كه بينندگان در سايت سپري مي كنند ، سرعت Load‌ شدن صفحه ها بر طبق يك قانون به نام يك و ده ثانيه بايد تنظيم شود . بر طبق اين قانون در يك ثانيه بايد تغييراتي بر روي صفحه كامپيوتر بيننده انجام گيرد و بعد از حدود 10 ثانيه حداقل بايد % صفحه ها 75 load شده باشد .

مراحل اوليه ايجاد يك وب سایت
مرحله اول (conceptualization‌)
ايده اصلي سايت ادامه مي يابد . همچنين در اين مرحله استراتژي و هدف سايت مشخص مي شود .
مرحله دوم (Design Visualization)
در اين مرحله طرح اصلي سايت ارايه مي شود كه شامل رنگ هاي مورد استفاده نوع قلم ، تصاوير و ديگر Element ها مي باشد . همچنين Story Boarding , Mind-Mapping نيز در اين مرحله اتفاق مي افتد . Story Boarding : سناريو قسمت هاي مختلف سايت مي باشد) كه قبل از ساخت و اجراي انيميشن بايد آن را تهيه كرد تا بدانيم در يك انيميشن چه اتفاقاتي رخ خواهد داد (‌.
مرحله سوم (Analysis)
بايد داده هاي ما و همچنين طراحي گرافيكي سايت مورد تجزيه و تحليل كامل قرار بگيرند . كه گاه ممكن است به مرحله فبل برگشته و مواردي را تغيير دهيم .
مرحله چهارم (Production)
در اين مرحله شروع به ساخت تمامي Element ها مي كنيم و همچنين عمليات (update)‌ بروزرساني‌ نيز در اين مرحله انجام مي شود .

(Testing) آزمايش سايت
اين آزمايش به اين دليل صورت مي گيرد كه ما ببينيم يك كاربر به راحتي مي تواند مطلب خاص خود را پيدا كند و آيا به راحتي مي تواند بين صفحات وب حركت كند يا خير ؟
اين آزمايش در زماني كه نزديك به ابمام كار است انجام شود . تست بر روي افرادي انجام مي شود كه اين افراد نه حرفه اي باشند و نه خيلي مسلط ، طراح سايت به هيچ عنوان اجازه دخالت در اين آزمايش را ندارد زيرا وقتي كه يك كاربر در منزل خود به اين سايت مي رود كسي نيست كه او را در اين زمينه راهنمايي كند . بديهي است پس از انجام آزمايش يا فرد مورد نظر مصاحبه مي شود و نتايج به دست آمده را به ترتيب اولويت مرتب و همه اصلاحات را اعمال مي كنيم .

نكته :
براي آزمايش سايت هاي تخصصي از افرادي كه تخصصي در آن زمينه ندارند نبايد استفاده كرد زيرا در اين گونه سايت ها مجاز به استفاده از كلمات تخصصي هستيم و ممكن است باعث گيج شدن كاربري شود كه تخصصي ندارد .

Mind – Mapping نگاش انديشه
(نقشه كشي ذهن)  ساخت الگوي كلي براي ساخت يك سايت فرايندي كه طراح سايت در طي آن ذهنيت خود را مورد بخش هاي مورد نظر يك سايت به روي كاغذ پياده مي كند . Mind-Mappingبيان كننده نمودار تصويري سايت مي باشد . نوشتن ايده ها روي كاغذ به ترتيب منطقي مي باشد . منطقي كه مغز انسان از آن تبعيت مي كند . زيرهم نوشتن مندرجات سايت به ترتيب مشخص نمي باشد . براي مثال عبارت Homepage را در وسط صفحه مي نويسند و سعي مي كنند شاخه هاي آنرا ترسيم كنند ، هدف Mind-Map‌ انتقال ايده از مغز به كاغذ است . هنگام نوشتن ايده ها به خوب يا بد بودن ايده ها فكر نمي كنيم و فقط آنها را مي نويسيم و همچنين طريقه ارتباط صفحات نيز در همين نقشه مشخص مي شود .

Brain storming
افراد تيم جمع مي شوند و در ارتباط با ايده هايشان صحبت مي كنند . هنگام بحث هيچ نوبت يا مقامي رعايت نمي شود . ) در اصطلاح توفان مغزي در مشكل گشاهي گروهي است (  . ايده هاي خنده دار و پيش پا افتاده نيز به طور حتم بايد بيان شود چون مي تواند منجر به ايجاد جرقه در ديگري شود . هدف سايت هاي مختلف متفاوت است . بسته به هدف سايت (Scope‌)  آن سايت متفاوت مي شود .
Scope (دورنما) : تعيين كننده هدف سايت و همچنين محدوديت هاي زماني و مالي آن است . مدير پروژه پس از تعيين (Scope‌)  به دنبال تكنيك ها و مهارت هاي لازم براي انجام پروژه خواهد بود . با اين نگاه كه هر كدام از راه حل هاي موجود تا چه ميزان قابل پشتيباني هستند .

Multimedia
Web‌يك محيط Multimedia است و Multimedia قابليت نمايش همزمان صوت ، تصوير ، ويديو و متن را درا است .

يكي از هنرهاي طراح سايت  Multimediaاين است كه بتواند از فضاي در اختيار خود به نحو احسن استفاده كند .
همچنين طراح سايت بايد به Plug-in‌ ها و فناوري هاي موجود در سيستم كاربر توجه كند تا سيستم كاربر آن را support ) پشتيباني (‌ مي كند .
يك طراح خوب سعي مي كند كه كاربر هم از لحاظ طراحي گرافيكي ، محتيات داخل و همچنين حجم يا سايز آن سايت رضايت داشته باشد .
يكي از تصورات غلط متداول ) Common Misconcepiton‌(  در زمينه طراحي وب اين است كه يك سايت وب خوب بايد Multimedia قوي ، كاربر را به شدت تحت تاثير قرار دهد و محتويات آن سايت در درجه دوم اهميت قرار دارند ، كه تصويري غلط محسوب مي شود .
هدف يك Multimedia بر آورده كردن نياز كاربر است طراح وب هدفش قانع كردن بازديكننده مي باشد و همچنين سايتي موفق است كه بيننده خود را حفظ كند . سايت هاي زيبا و جذاب هميشه كاربر را جذب نمي كند .
مطالعات متعدد نشان داده كه استفاده ببيش از اندازه Multimedia بينندگان را دلسرد و ناراحت مي كند . چون يا سيستمشان آن را پشتيباني نمي كند و يا اين كه نمي خواهند براي دانلودهاي طولاني زمان بگذارند . دو عامل محدودكننده در ) Multimedia (  :

سرعت
Plug-in

Java Applet‌ از اين نوع انيميشن بايد پرهيز كرد به دلايل :
Security Browser‌
قسمت امنيتي مرورگر آن را Disable‌ مي كند .

Plug-inزيرا اكثر مرورگرها Plug-in خاص انيميشن هاي جاوا را ندارند . توجه شود كه استفاده از Applet هاي Java‌ مي تواند داراي معايب و يا معايبي باشند . از محاسن آن مي توان ارايه Video و Audio و هكچنين توسط آنها مي توان از Interactivity‌ يا تعامل بين كاربر و سايت استفاده كرد و از معايب آن مي توان به نياز داشتن به Java Virtual Machine Plug-in جهت به نمايش درآوردن آن در صفحات وب همچنين عمل Cache شدن آن در Browser‌ و نيز استفاده تخريب كننده آن اشاره كرد .

Status bar از اين نوع انيميشن نيز بايد پرهيز كرد چون كاربر از طريق نوار وضعيت مي تواند متوجه عمليات هاي خاصي شود كه در صورت استفاده از اين نوع انيميشن اين حسن از بين مي رود.
در طراحي Multimedia مهم ترين قسمت ، قسمتي است كه كاربر وارد مي شود ) Homepage يا Animation اوليه (‌ كه اگر جذاب باشد شانس ديده شدن بقيه قسمت ها بيشتر مي شود .

چند نكته در مورد طراحي وب

فضاي خالي در سايت كاربران سايت هايي را كه فضاي خالي دارند به سايت هايي كه به طور كامل پر از عكس و متن هستند بيشتر ترجيح مي دهند . هر صفحه وب مي بايست حداكثر 50% يك صفحه متني ) چاپي( ، مطلب داشته باشد .

Click-Rule

اين يك قانون براي ارزيابي يك سايت مناسب است كه آيا حداكثر با سه كليك مي توان ، حداقل نود درصد نيازهاي يك كاربر را برآورده كرد يا خير ؟ شايد براي رسيدن به آن هدف چهل كليك نياز باشد اما بايد راهي هم براي رسيدن با سه كليك وجود داشته باشد .
اگر در يك سايت بخواهيم اطلاعاتي از يك سايت ديگر بدهيم ، يعني با استفاده و كمك از سايت هاي ديگر نتيجه را نشان بدهيم بهتر است آن سايت در صفحه جديد باز شود .
طبق بررسي هاي آماري ، كاربران وب تا 80 درصدشان هيچ مقدار از مندرجات داخل صفحه را نمي خوانند به بيان ديگر فقط Scan مي كنند . يعني به طور سرسري واجمالي به دنبال كلمات كليدي مي گردند . علاوه بر اين سرعت خواندن اطلاعات در صفحه مانيتور 25% كمتر از سرعت خواندن اطلاعات از رسانه هاي چاپي است .
به فاصله بين پاراگراف ها توجه شود .
جملات اول پاراگراف خيلي با مفهوم باشند .
متن صفحات چندين بار كنترل شود تا از غلط هاي املايي جلوگيري شود .
صفحات سايت با اسم هاي با مفهوم ذخيره شوند زيرا كاربر در نوار نشاني مرورگر خود ، اسامي صفحه ها را مي بيند .
لينك هاي خارجي سايت در طي زمان هاي مختلف كنترل مي شوند چون ممكن است بعضي از لينك ها از بين رفته باشد .
سعي كنيد رنگ پيش فرض لينك ها را تغيير ندهيد زيرا كاربران وب احساس مي كنند كه نوشته هاي آبي رنگ لينك مي باشند و به اين مساله عادت كرده اند .
دقت كنيد كه رنگ هاي استفاده شده در صفحه با هم ، همخواني داشته باشند و به فعاليت شركت وسازمان مورد نظر دقت داشته باشيد تا از رنگ هاي درستي استفاده كنيد .(در اين مورد به طور حتم از يك گرافيست كمك بگيريد.)
پاراگراف ها Justify و يا هم تراز نشده باشند زيرا ممكن است چشم كاربر پس از رسيدن به انتهاي هر خط ، خط مورد نظر را پيدا نكند و لازم است چندين بار نگاه دقيق تري داشته باشد اما اگر خطوط هم تراز نباشند به دليل متفاوت بودن طول خطوط ، چشم مي تواند به راحتي به بررسي خود ادامه دهد .
طول خطوط  نبايد خيلي كوتاه و نبايد خيلي بلند باشد . 16 الي 10 كلمه براي هر خط مناسب است . با جدول بندي (table) مي توان طول خطوط را كوتاه كرد . در واقع خطوط بايد به گونه اي طراحي شوند كه بيننده بدون حركت دادن سوي چشم و در يك نگاه يك خط را بخواند .
براي صفحه هاي وب روش Black on White  به شدت توصيه مي شود . از نظر روانشناسي ثابت شده كه عموم مردم هنگام مطالعه از كودكي به زمينه هاي روشن متن تيره عادت كرده اند و به اين حالت عادت دارند ، رنگ بايد در اجزاي صفحه استفاده شود مثل داخل كادرها ، دور جدول ها ، علايم تجاري ، دكمه ها ، تصاوير و …
ارايه اجباري يك مطلب در صفحات مناسب نيست . به طور مثال يك تبليغ Flash در صفحه اول خيلي حجيم است و شما را مجبور مي كند كه اول آن را ببينيد و بعد حق انتخاب داشته باشيد .

در واقع رسانه وب بر اساس طبيعتش ، رسانه اي است كه به كاربر اجازه مي دهد خودش تصميم بگيرد به چه نوع اطلاعاتي دست يابد . ممكن است براي دفعات اول و دوم جذاب باشد اما نمايش اطلاعات به صورت اجباري يا بايد كوتاه باشد و يا امكان پرش از آن قسمت (Skip‌)  را داشته باشد .
اگر مي خواهيد از فايل هاي صوتي استفاد ه كنيد سعي بر اين داشته باشيد كه آن فرمت قابليت Streaming‌ را داشته باشد و قابليت قطع صدا را فراموش نكنيد . Streaming‌ فناوري است كه در حين دانلود مي توان محتواي يك فايل صوتي را در همان زمان شنيد .
نرم افزار RealPlayer  محصول شركت Real Networks‌ است كه قابليت پخش فايل هاي صوتي و تصويري ر ا به صورت Streaming‌ دارد . همچنين به دليل پايين بودن حجم فايل در پخش صوت و تصوير از محبوبيت بالايي برخوردار است . فايل هايي با پسوند RAM-RA-RM را مي توان توسط اين نرم افزار اجرا كرد .
فايل هاي FDP ) elbatroP  tamroF tnemucoD (
اين فايل ها كه بايد توسط نرم افزار Adobe Acrobat Redader اجرا شوند ، داراي خصوصياتي مي باشند كه باعث محبوبيت آن در وب شده است . از خصوصيات آن مي توان به حفظ كردن فرمت تصوير در Platform هاي مختلف ، عدم نياز به فونت هاي استفاده شده در فايل ، عدم تغيير كيفيت در صورت بزرگ نمايي و همچنين به علت پايين بودن حجم آن ها ، مدت زمان كوتاهي جهت download اين گونه فايل ها صرف مي شود .

اهميت Navigation
Navigation براي  web‌  به طور كامل حياتي مي باشد زيرا بيننده براي به دست آوردن اطلاعات مورد نظر خود از Navigation استفاده مي كند . Navigation مانند تابلوهاي راهنمايي هستند كه به رانندگان كمك مي كند مسير خود را پيدا كنند . در طراحي Navigation بايد به اين مطلب توجه كرد كه بيننده مانند يك مسافر تازه وارد در يك شهر غريب مي باشد مه بايد به او كمك كرد تا مقصد خود را بيابد .

انواع Navigation
Primary Navigation
Secondary Navigation
Primary Navigation
لينك هاي اصلي هر سايت كه نمايش دهنده شاخه هاي اصلي آن است به عنوان Navigation  primary  خوانده مي شوند . هميشه بايد لينك ها در صفحه وجود داشته باشند تا بيننده بتواند به قسمت هاي مختلف سايت دسترسي داشته باشد .

Secondary Navigation
لينك هاي فرعي هر سايت را به عنوان Secondary Navigation مي خوانند، Secondary Navigationبايد در صفحه هايي كه مربوط به شاخه آن ها مي باشد نمايش داده شود و در بقيه صفحه هاي سايت لزومي به استفاده از آن ها نيست.

Positonal Awareness
به اين معنا است كه در هر لحظه كاربر در كدام قسمت سايت قرار دارد . در واقع به اين منظور كه مسير طي شده را بداند و همچنين اطلاع از اين كه به چه قسمت هايي دسترسي خواهد داشت .

روش path Marker روشي است كه مسير طي شده توسط كاربر را به صورت Link و سلسله مراتبي در قسمتي از صفحه فعلي نمايش مي دهد .
روش Heading در اين روش ، عنوان صفحه را بالاي صفحه مي بينيم .
روش Color لينك صفحه مورد نظر با رنگ متفاوتي نسبت به لينك هاي ديگر نمايش داده شود .

4-روش Tab-Image وقتي روي Link كليك مي كنيم خط زير آن محو شده و ما اينگونه متوجه مي شويم كه به آن قسمت Link شده ايم . اما اين موضوع به كاربر نشان نمي دهد كه از كجا آمده است .
5- روش Site map به صورت گرافيكي و درختي نشان داده مي شود . قسمتي از سايت است كه لينك تمامي صفحه ها به ترتيب موضوعي درون آن قرار دارد . بهترين روش ، روش path Marker است .

Meta Data
با تگ هاي  Meta مي توان كلمات كليدي سايت را به موتورهاي جستجو معرفي مي كند و در رتبه بندي سايت ها در موتور هاي جستجو اهميت زيادي دارد . از آن جايي كه زبان (HTML‌)  يك زبان توصيفي نمي باشد جهت معنادار كردن صفحه به (Meta Tag) ها احتياج داريم .

محبوب ترين آن ها
در قسمت Content كلمات كليدي سايت را به ترتيب اهميت مي نويسيم.) حداكثر 255 كلمه مي توان استفاد ه كرد (. تمام Meta Tag ها در تگ) Head (قرار مي گيرند . به رغم قدرت بالاي اين Tag ها
وب سایت
هايي طراحي شده از آن استفاده مي كنند .
برخي از عوامل تاثير گذار در رتبه بندي سايت ها
تعداد تكرار كلمات كليدي در متن سايت
محل قرارگيري كلمات كليدي
Tag هايي كه كلمه كليدي در آن قرار گرفته است .
ميزان مرتبط بودن كلمات كليدي با محتويات سايت
ارزش كلمات كليدي ما بين كلمات ديگر (ميزان محبوبيت آن)
ميزان رقابتي بودن كلمات كليدي

Domain
در انتخاب Domain براي سايت نبايد از كلمات اختصاري استفاده كرد چرا كه خود Domain در رتبه بندي Search Engine ها بسيار مهم است .

Title
اگر سايت براي يك شركت مشهور مي باشد بهتر است از نام تجاري آن شركت در Title استفاده شود .

كلمات كليدي
بهتر است از كلمات كليدي تا حد ممكن در متن صفحات استفاده شود .كلماتي كه در پاراگراف هاي ابتدايي صفحه هستند ارزش بيشتري دارند . همچنين قرار دادن كلمات كليدي در ميان تگ هاي ‹ strong › : Bold ‹ em › : Italic و … رتبه بهتري براي سايت ايجاد مي كند . تعداد سايت هايي كه به يك سايت لينك مي دهند و همچنين تعداد بيننده هاي سايت از اهميت بالايي برخوردار است .

فونت ها
در تعريف فونت بهتر است چند نوع فونت را تعريف كرده تا در صورتي كه فونت مورد نظر در كامپيوتر بيننده نباشد فونت هاي ديگر جايگزين شود . اين گونه فونت تعريف كردن به اين معني است كه اگر فونت Arial در سيستم وجود نداشت از فونت Helvetica استفاده مي شود و اگر دومين فونت هم موجود نبود از فونت سوم استفاد ه مي شود.

فونت هاي sans serifs و serifs
فونت هاي serifs داراي خطوط تزئيني هستند كه به انتهاي حروف متصل مي شوند . در خطوط sans serifs اين خطوط تزئيني وجود ندارند . خطوط serifs را نمي توان براي اندازه هاي خيلي بزرگ و خيلي كوچك استفاده كرد اما خطوط serifs در متن هاي اصلي موجب خوانا تر شدن متن مي شود از خطوط sans serifs در تيترها استفاده مي شود .

اندازه فونت ها ( Font size)
اندازه فونت معمولي براي مرورگرها اندازه 3‌ مي باشد استفاد ه از عدد مثبت و منفي در سايز نوشته ها ، اندازه نوشته ها ر ا بر حسب اندازه پيش فرض مرورگر در نظر مي گيرد . در انتخاب فونت به طور حتم بايد به نوع سايت توجه  شود . سايت هاي رسمي بايد داراي فونت هاي رسمي باشد و سايت هاي فانتزي داراي فونت هاي فانتزي باشند فونت هاي Arial , Helvetica , sans serifs فونت هاي مشابهي هستند كه در سيستم عامل هاي PC , MAC و  Unix وجود دارند . همچنين فونت هاي serifs,Times,Time New Romans نيز مانند يكديگر مي باشند .

روش هاي نوشتن رنگ در HTML
به سه صورت زير مي توان در HTML‌ رنگ ها را مشخص كرد اين صورت ها عبارتند از :

Web Safe Color
مرورگرها فقط قدرت نمايش 256 رنگ را دارند و تنها 216 رنگ استاندارد است كه 40 رنگ باقي مانده توسط سيستم عامل كامپيوتر مشخص مي شوند . 216 رنگ مشخص شده در تمام مانيتورها به يك صورت نمايش داده مي شوند و رنگ هاي Web Safe هستند براي ساختن اين رنگ ها در مدل Hex (هگزا) بايد از اعداد :
00,33,66,99,CC,FF و در مدل Decimal از اعداد  0,51,102,153,204,255   استفاده كنيم .
Dec     Hex
00     0
33     51
66     102
99     153
CC     204
FF     255

Dithering
در صورتي كه رنگ استفاده شده جزو 216 رنگ نباشد آن رنگ به نزديك رنگ در جدول رنگي مانيتور و سيستم عامل تبديل مي شود . به همين دليل  است كه رنگ تغيير كند به اين عمليات به اصطلاح Dithering‌ گفته مي شود .

فرمت GIF

Transparent هستند .
256 رنگ را پشتيباني مي كنند .
Lossless  است . در صورت فشرده شدن (compress‌) اطلاعات تصوير از بين نمي رود اما مانند فرمت JPEG امكان فشرده شدن را بر اساس سايزهايس مختلف را ندارند .
اين فرمت قابليت ارايه تدريجي تصوير را مي دهد  يعني بارگذاري آن بر روي كامپيوتر ابتدا از تصويري كه فاقد كيفيت است شروع مي شود و سپس تصوير در هر مرحله كيفيت اصلي خود را بدست مي آورد .
تمام سيستم عامل هاي جهان آن را پشتيباني مي كنند .
مي توان از Animation در فرمت Gif89a استفاده كرد .

فرمت JPEG

16 ميليون رنگ دارد .
(Lossy) بر اساس سايزهاي مختلف مي توان كيفيت آن تصوير تعيين كرد
Transparent نيستند .
امكان ارايه تدريجي اين تصاوير وجود ندارد .
Animation نمي شود .

راه هاي بهينه سازي (Optimize)

استفاده معقول ار تعداد رنگ هاي كمتر
استفاد ه از رنگ هاي Safe Color
استفاد ه از رنگ ها ي Solid . (يك نواخت سايه نداشته باشد) .
پرهيز از (Anti-Aliasing‌) . به دليل افزايش تعداد رنگ ها و افزايش حجم تصوير .

Anti-Aliasing
يعني براي بالا يردن كيفيت ظاهري تصوير براي مثال در گوشه هاي يك متن پيكسل به پيكسل رنگ اضافه مي كنيم كه گوشه هاي تيز آن متن به اصطلاح نرم تر شوند . بديهي است كه در اين صورت حجم نيز افزايش مي يابد .

در نوشته هاي ريز نبايد از يان روش استفاده كرد چون نوشته ها محو مي شوند .

نویسنده مطلب
علی پامناری

دیدگاه کاربران

این وب سایت متعلق است به آذین وب (طراحی سایت در اصفهان) و تمامی حقوق آن محفوظ است.

طـبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای هرگونه کپی برداری از قالب پیگرد قانونی دارد.